Amsterdam-Renkum (15-17.06.2001)

Denya-Dobryy-Mashk v Renkume Seledka Seledka2 Heineken1 Heineken2 Heineken3
Heineken4 Heineken5 Amsterdam1 Amsterdam2 Amsterdam3 Amsterdam4
Amsterdam5 AmsterdamCrazy2 AmsterdamCrazy1